Tin nổi bật

PTTĐ - Cuộc vận động

Hội Phụ nữ các cấp với phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’
Nhập ngày: Thứ 2, Ngày 12 / 04 / 2021
Những năm qua, phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’ ở tỉnh ta đã khơi dậy, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong toàn xã hội, nâng cao ý thức, trách nhiệm của con người trong quan hệ với gia đình và cộng đồng. Việc triển khai thực hiện phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’ đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự tham gia tích cực của cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp.

 

Hội viên phụ nữ xóm 15, xã Xuân Kiên (Xuân Trường) tham gia nhặt cỏ, dọn vệ sinh đường hoa.

Để phát huy vai trò của phụ nữ trong thực hiện phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh đẩy mạnh triển khai thực hiện 5 nội dung chính của phong trào: Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa; xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao; xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh. Hội LHPN các cấp tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chuyên đề, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’ và lấy đây là tiêu chí đánh giá bình xét xếp loại hội viên hàng năm; qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Ở các địa phương, các chi Hội Phụ nữ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế như: Phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế gia đình, tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn phổ biến kiến thức chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tham gia học nghề tạo việc làm mới, tăng thu nhập; vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng hợp tác xã, giảm nghèo bền vững, ổn định cuộc sống. Với mục tiêu xây dựng ‘Phụ nữ có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu’, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các phong trào: ‘Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc’, ‘Phụ nữ Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’ và các cuộc vận động: ‘Rèn luyện phẩm chất đạo đức - Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang’, ‘Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch’. Các phong trào, cuộc vận động được thực hiện gắn với các vấn đề trọng tâm, chủ đề hàng năm như: An toàn cho phụ nữ và trẻ em; an toàn vệ sinh thực phẩm; giáo dục đời sống gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới… Từ đó, giúp các chị em thực hiện tốt trách nhiệm của công dân, đảm đương vai trò của người phụ nữ trong gia đình, phấn đấu vươn lên khẳng định mình trong xã hội.

Thực hiện phong trào thi đua ‘Phụ nữ Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’, Hội LHPN các cấp đã xây dựng mô hình điểm ‘Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT - vì sức khỏe gia đình’, duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động các mô hình: ‘Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp - thân thiện’, ‘Tuyến đường phụ nữ tự quản’, ‘Tổ phụ nữ thu gom rác thải’; phong trào ‘Ngày thứ bảy, chủ nhật xanh’… Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ tích cực triển khai các phong trào ‘Phụ nữ với công tác phòng, chống tệ nạn xã hội từ trong gia đình’; quản lý, giáo dục con em, vận động gia đình đăng ký không có người phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan như Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình... Thực tế cho thấy, việc thực hiện phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’ ở tỉnh ta ngày càng hiệu quả và đạt được nhiều thành tựu ghi nhận, trong đó có sự đóng góp quan trọng của phụ nữ với vai trò ‘người xây tổ ấm’ vận động gia đình và cộng đồng chấp hành tốt hương ước, quy ước nếp sống văn hóa; gìn giữ, kế thừa và phát huy truyền thống gia đình, bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục của quê hương; động viên người thân, bạn bè hưởng ứng, tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao (TDTT), tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

 Cùng với việc chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát triển kinh tế gia đình, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh ngày càng quan tâm động viên chị em hưởng ứng phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT gắn với thực hiện cuộc vận động ‘Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại’ và phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, đáp ứng nhu cầu giải trí, nâng cao đời sống tinh thần và rèn luyện sức khỏe của cán bộ, hội viên. Hiện nay, 100% các cơ sở Hội trong tỉnh đã lựa chọn ít nhất 1 loại hình, bộ môn văn hóa, văn nghệ, TDTT để vận động hội viên tham gia. Các cấp Hội Phụ nữ đã xây dựng, duy trì 3.042 câu lạc bộ (CLB) với 65 loại hình khác nhau; trong đó có hơn 1.000 CLB văn hóa, văn nghệ, TDTT với trên 263.300 thành viên tham gia. Những năm trước, các mô hình TDTT chỉ tập trung vào các môn truyền thống như: cầu lông, kéo co, dưỡng sinh, đi bộ... Hàng năm, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10) và các sự kiện chính trị, văn hóa của địa phương, các ngày lễ lớn của đất nước, các cấp Hội Phụ nữ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: hội thi, hội thảo, tọa đàm, gặp mặt, hái hoa dân chủ, sinh hoạt hội viên, giao lưu văn nghệ quần chúng, tổ chức các giải thi đấu bóng chuyền hơi, kéo co, bơi chải…; tham gia ‘Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân’... giúp chị em được nâng cao nhận thức về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình ‘No ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc’, tham gia xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Phong trào phụ nữ tham gia tập luyện sinh hoạt văn hóa, thể thao lan rộng, phát triển mạnh ở các huyện: Hải Hậu, Giao Thủy, Xuân Trường, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, thành phố Nam Định… Năm 2019, đội bóng chuyền hơi nữ Hải Hậu đại diện cho tỉnh tham gia thi đấu tại Liên hoan các mô hình TDTT do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh đã xuất sắc giành giải Ba.

Cùng với phụ nữ trong cả nước, phụ nữ Nam Định đã và đang đóng góp không nhỏ công sức của mình vào công cuộc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát triển quê hương, đất nước. Thời gian tới, Hội LHPN các cấp trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’ gắn với phát động thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động của tổ chức Hội, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đẩy mạnh công tác tập hợp hội viên, giúp hội viên phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, qua đó khẳng định vai trò và vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội thời kỳ CNH-HĐH đất nước./.

Báo Nam Định

 :: Tin khác