Tin nổi bật

PTTĐ - Cuộc vận động

Hưởng ứng phong trào 'Tết trồng cây' năm 2023
Nhập ngày: Thứ 5, Ngày 16 / 02 / 2023
Các cấp Hội phụ nữ tỉnh Nam Định phát động "Tết trồng cây " năm 2023

 

Hưởng ứng phong trào “trồng cây xanh” với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” phấn đấu đến hết năm 2025 trồng được ít nhất từ 20 triệu cây trở lên. Đây cũng là năm thứ hai thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào Tết trồng cây, thực hiện mục tiêu của Đề án trồng một tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2021-2025.

Cán bộ, HVPN huyện Hải Hậu ra quân trồng cây đầu năm 2023

Với mục tiêu đó, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, về vai trò, tác dụng, lợi ích lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng; xác định việc trồng cây, trồng rừng là một trong những nhiệm vụ chiến lược quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng; là công trình, phần việc của các cấp Hội phụ nữ với phương châm “Mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ một cây xanh - Mỗi cơ sở Hội một công trình trồng cây xanhvì môi trường, vì sự phát triển bền vững. 


 
Các cấp Hội PN huyện Trực Ninh hưởng ứng phong trào trồng cây xanh năm 2023
.


HVPN huyện Vụ Bản hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây" năm 2023

Kết quả tính đến ngày 15/2/2023, 100% cơ sở Hội đã trồng được 99 công trình cây xanh với tổng số 15.181 cây xanh và gần 10.000m đường hoa (trong đó có 5.039 cây công nghiệp/ lâm nghiệp; 2.374 cây ăn quả; 8.351 cây hoa). Dự kiến đến cuối tháng 3/2023, các cấp Hội dự kiến tham gia trồng mới 71 công trình cây xanh với tổng số trên 6.000 nghìn cây xanh các loại. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2025 đạt 1 tỷ cây xanh theo sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ và góp phần quan trọng thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn, mang lại môi trường sống xanh, sạch, đẹp, hoàn thành các tiêu chí đô thị văn minh, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao.

 Ngô Hoa - Ban Tuyên giáo CSLP:: Tin khác