Tin nổi bật

PTTĐ - Cuộc vận động

Mỹ Lộc - Tổ chức hội nghị tuyên truyền về NTM năm 2024
Nhập ngày: Thứ 2, Ngày 27 / 05 / 2024
Hội LHPN huyện Mỹ Lộc phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền kiến thức xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2024

 

         Ngày 21/5/2024, Hội LHPN huyện Mỹ Lộc phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị Tuyên truyền kiến thức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho gần 200 đại biểu là cán bộ Hội, chi hội trưởng PN các thôn xóm TDP và đại diện hội viên phụ nữ sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thị Đam - Huyện uỷ viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện, lãnh đạo các ban Gia đình xã hội - Kinh tế, Ban Xây dựng tổ chức Hội LHPN tỉnh. Trực tiếp truyền đạt các nội dung cho lớp có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban của Hội LHPN tỉnh; Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh và đồng chí báo cáo viên Công an huyện. 

Đ/c Trần Thị Đam - HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Thị Thoa - Trạm trưởng Trạm Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Nam Định truyền đạt những nội dung kiến thức về An toàn vệ sinh thực phẩm và xây dựng sản phẩm OCOP. Đây là những nội dung quan trọng và thực sự cần thiết cho các chị em cán bộ Hội và Hội viên nắm vững, cập nhật những kiến thức, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội các cấp và các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh tích cực tham gia thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của tỉnh, của địa phương. 

Đ/c Phạm Thị Thoa - Trạm trưởng Trạm Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Nam Định
tuyên truyền về An toàn vệ sinh thực phẩm và xây dựng sản phẩm OCOP

Tham dự hội nghị, đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ cơ sở cũng được đồng chí Ngô Thị Hoa, Uỷ viên BTV trưởng Ban Xây dựng tổ chức Hội - Hội LHPN tỉnh truyền đạt một số nội dung trong kiểm tra, giám sát, khiếu nại, tố cáo, kỷ luật trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam. 

Đ/c Ngô Thị Hoa - UVBTV, Trưởng Ban Xây dựng Tổ chức Hội, Hội LHPN tỉnh 
truyền đạt chuyên đề tại hội nghị

          Cũng tại hội nghị, báo cáo viên của Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện đã truyền đạt tới chị em chuyên đề Kỹ năng phòng chống tội phạm An ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Thông qua đó giúp chị em  có kiến thức, kỹ năng để biết cách phòng chống các mối đe dọa an ninh mạng trong các lĩnh vực đời sống, biết tự bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những rủi ro trong môi trường mạng. Qua đó, hình thành ý thức, ứng xử văn hóa trên không gian mạng.

Thông qua buổi tuyên truyền giúp cán bộ Hội cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ công tác Hội và nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Hội; thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch”, vun đắp giá trị gia đình:“An toàn, trách nhiệm, thịnh vượng, bình đẳng”, góp phần thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2021- 2025 và các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025.

Hội LHPN huyện Mỹ Lộc:: Tin khác