Tin nổi bật

PTTĐ - Cuộc vận động

Nam Định - 52 sản phẩm tham gia Cuộc thi
Nhập ngày: Thứ 5, Ngày 18 / 04 / 2024
Hội LHPN tỉnh Nam Định tổng kết cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt Hội” năm 2024.

           Hưởng ứng cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội” năm 2024 do Trung ương Hội LHPN phát động, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Nam Định đã phát động cuộc thi cấp tỉnh để xét chọn sản phẩm dự thi xuất sắc tham gia cuộc thi cấp toàn quốc.

Kết quả sau gần 03 tháng phát động (từ ngày 16/01 đến ngày 10/4/2024), 10/10 huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc đã thu được 52 sản phẩm dự thi thể hiện những màu sắc đặc trưng, sáng tạo, đa dạng, phong phú và sinh động trong từng sản phẩm của mỗi tập thể, cá nhân (bao gồm 19 sản phẩm tập thể và 33 sản phẩm cá nhân) tham gia dự thi. Một số đơn vị có nhiều sản phẩm dự thi như: Hội LHPN huyện Nam Trực, Hội LHPN huyện Hải Hậu mỗi đơn vị 10 sản phẩm dự thi. Trên cơ sở các bài thi của từng đơn vị, tại vòng sơ loại của các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc đã lựa chọn 16 sản phẩm xuất sắc nhất của 7 tập thể và 9 cá nhân gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

Sản phẩm của nhóm tác giả cơ quan Hội LHPN tỉnh với bài thi “ Ứng dụng phần mềm Activepresenter
và nền tảng Netlify để thiết kế chuyên đề, bài giảng trực tuyến trong sinh hoạt Hội”.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo các bài thi bám sát chủ đề, thể lệ Cuộc thi. Nội dung chủ đề đa dạng, phong phú trong đó tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; mô hình 5 có, 3 sạch; hoạt động bảo vệ môi trường; các hoạt động giáo dục truyền thống; các giải pháp giải quyết các vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em.

Hội viên phụ nữ xã Nam Lợi, huyện Nam Trực tham gia sinh hoạt Hội thông qua nền tảng
trực tuyến facebook của Hội PN xã Nam Lợi.

Về hình thức thể hiện: mỗi sản phẩm dự thi thể hiện sự công phu, đầu tư kỹ lưỡng từ ý tưởng đến nội dung, lựa chọn và sử dụng đa dạng nhiều phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin như: phần mềm tạo bài giảng trực tuyến Activepresenter; phần mềm Canva, Capcut, Proshow produce để tạo ra bài giảng trực tiếp, những video clip tuyên truyền hấp dẫn, mã QR code đăng tải tài liệu; phần mềm Powepoint, Quizizz để thiết kế các chuyên đề, các trò chơi,  hoặc các minigame;…và được sử dụng trên các nền tảng trực tuyến facebook, netlify, Zoom meeting để tạo ra những sản phẩm độc đáo, hấp dẫn nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tại Chi, tổ Hội, đặc biệt là phát huy hiệu quả việc tập hợp phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội trên không gian mạng đối với hội viên đi làm ăn xa hoặc không có thời gian tham gia trực tiếp sinh hoạt Hội tại địa phương. Đồng thời, các video, clip thuyết minh sản phẩm được các tác giả trình bày bằng các hình ảnh, âm thanh sống động, có minh họa ấn tượng, dễ hiểu, thuyết minh chi tiết về ý nghĩa, mục đích, các phần mềm công nghệ được sử dụng để tạo nên các sản phẩm truyền thông ấn tượng, hấp dẫn, sáng tạo, có khả năng nhân rộng, không phát sinh chi  phí và có tính ứng dụng cao trong thực tế.

Nhóm phụ nữ sinh hoạt Hội trên không gian mạng tại xã Hải Vân, huyện Hải Hậu
tham gia sinh hoạt Hội thông qua nền tảng Zoom meeting.

Căn cứ vào các tiêu chí của cuộc thi, Ban Tổ chức đã xét chọn 05 sản phẩm xuất sắc nhất gửi tham dự cuộc thi cấp Trung ương đó là: bài thi của nhóm tác giả cơ quan Hội LHPN tỉnh; Hội LHPN xã Nam Lợi, huyện Nam Trực; cá nhân đồng chí Phạm Thị Bưởi - Chủ tịch Hội LHPN xã Hải Vân, huyện Hải Hậu; đồng chí Mai Thị Vân - Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường; đồng chí Trần Thị Lệ Hoa - Chủ tịch Hội LHPN phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định.

Thông qua cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng của cán bộ Hội các cấp về ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội viên; thúc đẩy sự sáng tạo của cán bộ Hội các cấp và huy động sự tham gia tích cực của hội viên trong đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt. Đồng thời, tạo sự đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động của các cấp Hội; nhân rộng, lan tỏa các mô hình, giải pháp, cách làm hay nâng cao chất lượng sinh hoạt hội viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngô Hoa - Ban Tuyên giáo - CSLP:: Tin khác