Tin nổi bật

PTTĐ - Cuộc vận động

Sơ kết Quỹ quay vòng quý I/2024
Nhập ngày: Chủ nhật, Ngày 14 / 04 / 2024
Ban Quản lý Quỹ quay vòng Hội LHPN tỉnh tổ chức giao ban Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2024.

 

Sáng ngày 08/4/2024, Ban quản lý Quỹ quay vòng Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị giao ban quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024. Đồng chí Trần Thị Định - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng Ban quản lý Quỹ chủ trì hội nghị.

Ngay từ đầu năm, BQL quỹ quay vòng Hội LHPN tỉnh bám sát vào Kế hoạch hoạt động của Quỹ, tập trung chỉ đạo Hội LHPN 06 huyện và Ban quản lý 26 xã/ thị trấn đã triển khai, thực hiện hiệu quả các hoạt động của Quỹ theo kế hoạch đề ra. Ban quản lý các xã/thị trấn đã tập trung làm tốt việc khảo sát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của các hộ gia đình tại địa phương, thẩm định, xét duyệt hồ sơ và giải ngân cho 280 hộ gia đình tại 17 xã/thị trấn với số tiền là 2.800.000.000, đồng (đạt 87% so với kế hoạch). Dư nợ vốn vay tại 26 xã hiện nay 20.420.130.000 đồngthành viên dư nợ 3.854 người tại 255 nhóm.  

Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ quay vòng, trong quý I/2024 Hội LHPN từ tỉnh đến cơ sở và BQL các cấp luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng quản lý nguồn vốn, cán bộ Hội LHPN tỉnh phụ trách địa bàn đã tiến hành thẩm định 100% hộ vay vốn đảm bảo theo yêu cầu của Quỹ. Các đơn vị đã thực hiện cho vay đúng đối tượng và mục đích sử dụng, 100% hộ gia đình vay vốn đã xây dựng công trình vệ sinh; thu hồi vốn gốc, lãi, tiết kiệm của các thành viên hoàn trả về Ban quản lý tỉnh đầy đủ, đúng hạn, thực hiện nghiêm túc và quản lý chặt chẽ nguồn vốn vay, nâng cao chất lượng hoạt động của Quỹ, tạo điều kiện hỗ trợ cho các hộ gia đình được vay vốn để xây dựng công trình vệ sinh, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại địa phương.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Định - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng ban quản lý QQV tỉnh đã đánh giá cao những kết quả thực hiện của BQL QQV tỉnh, Hội LHPN các huyện và 26 xã/thị trấn thực hiện Quỹ đã nỗ lực, vượt qua khó khăn triển khai hiệu quả các hoạt động của Quỹ. Đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong quý II, đó là: (1)Tập trung thực hiện tốt việc rà soát thành viên kết thúc vòng vay để kịp thời đôn đốc thành viên hoàn trả vốn, lãi, tiết kiệm đầy đủ, đúng hạn. (2) Quan tâm, hướng dẫn BQL các xã/thị trấn thực hiện tốt việc khảo sát, thẩm định các hộ gia đình có nhu cầu vay vốn.(3) Bám sát kế hoạch, thường xuyên trao đổi phối hợp giữa BQL tỉnh, Hội LHPN huyện và BQL cấp xã để thực hiện tốt các nghiệp vụ quản lý, điều hành nguồn vốn, tổ chức giải ngân đảm bảo Kế hoạch đề ra không để tồn đọng vốn, cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích.(4) Rà soát và tiến hành dồn nhóm đảm bảo theo quy chế hoạt động của Quỹ.(5) Chỉ đạo, hướng dẫn BQL QQV các xã thuộc diện sáp nhập rà soát, chốt số liệu và bàn giao nguồn vốn, quản lý và duy trì hoạt động của nguồn vốn đảm bảo liên tục, đúng quy định, hiệu quả; xây dựng hệ thống sổ sách phù hợp với địa bàn dân cư, có kế hoạch tập huấn đối với các đơn vị thực hiện Quỹ sau sát nhập.

                                                   Minh Hà - Ban GĐXH-Kinh tế

 

 

 

 

 

 :: Tin khác