Tin nổi bật

Hoạt động của hội

Triển khai các hoạt động điểm Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam
Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 06 / 06 / 2023
Hội LHPN tỉnh Nam Định Triển khai các hoạt động điểm Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

 


Toàn cảnh hội nghị


          Nhằm thực hiện Chỉ thi 06-CT/TW của Ban Bí thư về công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong định hướng, gìn giữ, vun đắp và phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; Tuyên truyền, vận động gắn thực hiện
4 giá trị gia đình Việt Nam: An toàn, Trách nhiệm, Thịnh vượng và Bình đẳng thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh. Sáng ngày 02/6/2023, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Hội LHPN huyện Xuân Trường tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động điểm Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam tại xã Xuân Kiên với 200 đại biểu tham dự.


Đ/c Nguyễn Thị Hồng Mận - UVBTV, Trưởng ban GĐXH - Kinh tế Hội LHPN tỉnh
triển khai 4 giá trị GĐVN tại hội nghị

 

Dự và chỉ đạo có đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa thể thao & du lịch, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh; các đồng chí lãnh đạo huyện ủy-HĐND-UBND huyện Xuân Trường; đại diện lãnh đạo các Ban, phòng, UBMTTQ và các đoàn thể của huyện Xuân Trường; đại diện lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND xã và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể xã Xuân Kiên. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên BTV Hội LHPN tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN 10 huyện/TP; Chủ tịch Hội LHPN 20 xã/TT của huyện Xuân Trường; các đồng chí Bí thư/Trưởng thôn, BCH, chi trưởng và hội viên nòng cốt của xã Xuân Kiên.
Tiểu phẩm tại hội nghị

Tại Hội nghị cán bộ Hội các cơ sở của huyện Xuân Trường đã cụ thể hóa 4 giá trị  An toàn, Trách nhiệm, Thịnh vượng và Bình đẳng thành các tiểu phẩm biểu diễn tại Hội nghị; báo cáo viên của Hội LHPN tỉnh triển khai nội dung 4 giá trị gia đình Việt Nam An toàn, Trách nhiệm, Thịnh vượng và Bình đẳng và đại diện Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi nhánh Đông Bắc Bộ triển khai các chính sách bảo hiểm tiền gửi tới các đại biểu tham dự hội nghị.


Đ/c Nguyễn Thị Minh Hà - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại hội nghị


Đ/c Phạm Minh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Xuân Trường phát biểu tại hội nghị 

   Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Minh Hà - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Xuân Trường đã ghi nhận và đánh giá cáo vai trò của tổ chức Hội trong tham mưu, hướng dẫn và triển khai các giá trị của gia đình Việt Nam thực sự thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế các gia đình hiện nay và nhất là trong giai đoạn địa phương xây dựng NTM kiểm mẫu. Qua đó giúp các gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ có kiến thức, kỹ năng tổ chức tốt và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Đồng thời để triển khai các hoạt động Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam gắn với mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” được đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, đóng góp quan trọng tham gia Chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu của tỉnh, các cấp Hội phụ nữ cần chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp để triển khai các hoạt động Vun đắp giá trị gia đình thật sự hiệu quả; Tập trung rà soát, lựa chọn các mô hình phù hợp với địa phương để triển khai 4 giá trị của gia đình Việt Nam tại 100% chi hội phụ nữ thuộc các xã đạt nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh gắn với mô hình Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch và phong trào xây dựng“Gia đình văn hóa” được triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 30/8/2021 của Tỉnh ủy Nam Định về việc thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí thư KH 83/KH-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2021-2025 tại các địa phương của tỉnh./.

Hồng Mận:: Tin khác