Tin nổi bật

PTTĐ - Cuộc vận động

Truyền thông, đối thoại về chính sách BHXH và BHYT cho cán bộ, HVPN và người dân
Nhập ngày: Thứ 6, Ngày 26 / 05 / 2023
Hội LHPN huyện Hải Hậu tăng cường phối hợp BHXH truyền thông, đối thoại về chính sách BHXH và BHYT cho cán bộ, HVPN và người dân

 

Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền tại xã Hải Đông

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 95/KHPH-BHXH-HLHPN ngày 10/5/2023 giữa Hội LHPN huyện và Bảo hiểm xã hội huyện về việc tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT;  Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại một số các xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Kim Định - Giám đốc BHXH truyền thông tại xã Hải Phong

 Tại các điểm truyên truyền, hai ngành đã tích cực tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến chính sách BHXH, BHYT; Nhấn mạnh ý nghĩa, quyền lợi của người dân khi tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Đồng thời vận động, khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trước ngày 01/7/2023 để được áp dụng mức đóng theo mệnh giá cũ (trước khi tăng mức lương tối thiểu).

Hội nghị tại xã Hải Phương

Hoạt động tuyên truyền đã giúp nâng cao nhận thức của người dân trong vấn đề tiếp cận BHXH, BHYT, giảm tải gánh nặng tài chính khi không may gặp rủi ro về sức khỏe, tăng tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân./.

Hội LHPN huyện Hải Hậu:: Tin khác