Tin nổi bật

Hoạt động của hội

13 công trình, phần việc xuất sắc, tiêu biểu trên toàn quốc chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ XIII
Nhập ngày: Thứ 4, Ngày 02 / 03 / 2022
Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khoá XII, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã phát động đợt thi đua đặc biệt 130 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết, sáng tạo của các cấp Hội và toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ trong cả nước tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động của Hội, góp phần dựng xây quê hương, đất nước.


 Ảnh từ clip công trình, phần việc tiêu biểu, xuất sắc của Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa

      Qua 4 tháng phát động, tính đến ngày 26/01/2022, Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị đã gửi đề xuất, giới thiệu được 188 công trình, phần việc tiêu biểu. TW Hội đã lựa chọn 130 công trình, phần việc, hành động tiêu biểu đưa vào vòng bình chọn tại cụm thông qua bình chọn trực tuyến theo 2 vòng. Vòng 1 được thực hiện trên fanpage của Hội LHPN 8 tỉnh/thành đơn vị cụm trưởng để đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ tương tác và bình chọn, mỗi cụm lựa chọn 3 công trình phần việc tiêu biểu có số lượt tương tác cao nhất cùng với 8 công trình/phần việc do TW Hội đề cử đưa vào vào bình chọn vòng 2. Vòng 2 với 32 công trình phần việc được tăng tải trên fanpage của Hội LHPN Việt Nam để cán bộ hội viên phụ nữ cả nước vào tương tác, bình chọn.

      Căn cứ kết quả bình chọn, các tiêu chí, tiêu chuẩn theo kế hoạch và hướng dẫn, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TW Hội đã bỏ phiếu lựa chọn được 13 công trình/phần việc xuất sắc, tiêu biểu nhất toàn quốc để biểu dương, khen thưởng; đồng thời sẽ có bảng ghi danh 130 công trình/ phần việc giao Hội LHPN các tỉnh/thành có hình thức khen thưởng phù hợp .

        Nhấn vào link dưới đây để xem chi tiết: 

     Cổng TTĐT Hội LHPN Việt Nam xin trân trọng giới thiệu 13 công trình, phần việc tiêu biểu, xuất sắc nhất đã được lựa chọn:: Tin khác