Tin nổi bật

Hoạt động của hội

Danh sách 155 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027
Nhập ngày: Chủ nhật, Ngày 13 / 03 / 2022
Chiều 10/3, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã bầu Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội quyết định Ban Chấp hành khóa XIII gồm 163 Ủy viên, trong đó đã bầu 155 Ủy viên tại Đại hội.

 
Dưới đây là danh sách 155 Ủy viên Ban chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 được bầu tại Đại hội.

KHỐI CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH TRUNG ƯƠNG HỘI

1. Nguyễn Hoàng Anh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

2. Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng  Ban Tuyên giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

3. Phí Thị Lệ Dung, Phó trưởng Ban Gia đình - Xã hội, TW Hội LHPN Việt Nam

4. Đặng Hương Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

5. Phạm Thị Hương Giang, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, TW Hội LHPN Việt Nam

6. Hoàng Thu Hà, Phó trưởng Ban Tổ chức, TW Hội LHPN Việt Nam

7. Trần Thị Thu Hà, Phó trưởng Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, TW Hội LHPN Việt Nam

8. Vũ Thị Minh Hằng, Phó trưởng Ban Quốc tế, TW Hội LHPN Việt Nam

9. Nguyễn Thị Thục Hạnh, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

10. Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

11. Vũ Thị Thúy Hạnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

12. Nguyễn Thị Thu Hiền, Tổng Giám đốc Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình thương (TYM), TW Hội LHPN Việt Nam

13. Đào Mai Hoa, Phó trưởng Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế, TW Hội LHPN Việt Nam

14. Bùi Thị Hồng, Trưởng Ban Tổ chức, TW Hội LHPN Việt Nam

15. Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII

16. Nguyễn Thị Hoa Lệ, Đại diện phần vốn của Trung ương Hội tại Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt Nam (Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt Nam)

17. Nguyễn Thị Hoài Linh, Trưởng Ban Quốc tế, TW Hội LHPN Việt Nam

18. Dương Thị Ngọc Linh, Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, TW Hội LHPN Việt Nam

19. Cao Thị Hồng Minh, Phó ban Chính sách - Luật pháp, TW Hội LHPN Việt Nam

20. Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII

21. Ngô Thị Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam

22. Phan Thị Quỳnh Như, Phó trưởng Ban Gia đình - Xã hội, TW Hội LHPN Việt Nam

23. Đinh Thị Tuyết Nhung, Phó trưởng Ban Gia đình - Xã hội, TW Hội LHPN Việt Nam

24. Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phó Ban phụ trách Ban Công tác phía Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

25. Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

26. Hà Thị Oanh, Phó trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

27. Đào Thị Vi Phương, Phó trưởng Ban Chính sách - Luật pháp, TW Hội LHPN Việt Nam

28. Trần Lan Phương, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách – Xã hội

29. Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

30. Phạm Thị Thanh, Phó trưởng Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế, TW Hội LHPN Việt Nam

31. Trần Thị Huyền Thanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh

32. Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam khóa XII

33. Hoàng Anh Thơ, Phó Chánh Văn phòng, TW Hội LHPN Việt Nam

34. Đàm Thị Vân Thoa, Trưởng Ban Chính sách - Luật pháp, TW Hội LHPN Việt Nam

35. Trần Thị Anh Thu, Phó trưởng Ban Quốc tế, TW Hội LHPN Việt Nam

36. Nguyễn Thị Xuân Thư, Phó Ban, Phó Chánh Văn phòng Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam

37. Nguyễn Thị Minh Thương, Phó trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, TW Hội LHPN Việt Nam

38. Lương Thị Thủy,  Phó trưởng Ban Tổ chức, TW Hội LHPN Việt Nam

39. Trương Thị Thu Thủy, Trưởng Ban Gia đình - Xã hội, TW Hội LHPN Việt Nam

40. Lò Thị Thu Thủy, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

41. Nguyễn Thanh Thủy, Phó trưởng Ban Tổ chức, TW Hội LHPN Việt Nam

42. Nguyễn Thị Tuyết, Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

43. Hà Thị Thanh Vân, Hàm vụ trưởng, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

HỘI LHPN CÁC TỈNH, THÀNH, HỘI PHỤ NỮ BỘ CÔNG AN, BAN PHỤ NỮ QUÂN ĐỘI

1. Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội

2. Nguyễn Thị Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long

3. Nguyễn Thị Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp

4. Nguyễn Thị Huệ Chi, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng

5. Chu Thị Ngọc Diệp, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Giang

6. Trần Thị Định, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nam Định

7. Hoàng Thị Duyên, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hòa Bình

8. H' Vi Êban, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Nông

9. Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc

10. Nguyễn Thị Việt Hà, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh

11. Phạm Thị Thúy Hà, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang

12. Trần Thị Thanh Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị

13. Nông Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn

14. Phan Thị Ngân Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận

15. Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa

16. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An

17. Đào Thị Hòa, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Bình

18. Trần Thu Hồng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kiên Giang

19. Rơ Chăm H' Hồng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai

20. Hoàng Thị Thu Hương, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng

21. Vũ Thị Kim Liên, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TP Hải Phòng

22. Hà Thị Liễu , Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn

23. Nguyễn Thị Thùy Linh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hậu Giang

24. Phạm Thị Kim Loan, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ

25. Trần Thị Kim Loan, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế

26. Lê Thị Thanh Loan, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Phước

27. Nguyễn Phương Mai, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh

28. Đặng Thị Ngọc Mai, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Long An

29. Lê Na, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi

30. Khoàng Thị Thanh Nga, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lai Châu

31. Nguyễn Quỳnh Nga, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa

32. Trương Thanh Nga, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương

33. Phạm Thị Bích Ngọc, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Nam

34. Doãn Thị Nguyệt, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên

35. Kiên Thị Minh Nguyệt, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trà Vinh

36. Hà Thị Khánh Nguyệt, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lào Cai

37. Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái

38. Phùng Thị Phú, Đại tá, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội

39. Y Phương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kon Tum

40. Lê Bích Phượng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang

41. Nguyễn Thị Phượng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Bình

42. Nguyễn Thị Kim Phượng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tiền Giang

43. Diệp Thị Minh Quyết, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Bình

44. Tô Thị Tâm, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk

45. Lê Thị Thái, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Nai

46. Trần Thị Thanh Thảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hải Dương

47. Nguyễn Thị Kim Thoa, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre

48. Võ Kim Thoa, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cần Thơ

49. Lê Thị Kim Thu, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

50. Ngô Hoài Thu, Đại tá, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an

51. Bùi Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sơn La

52. Đặng Thị Lệ Thủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Nam

53. Đỗ Thị Thu Thủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên

54. Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP Hà Nội

55. Nguyễn Thị Thu Thủy, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Định

56. Phạm Thị Thu Thủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên

57. Nguyễn Trần Phượng Trân, Đại biểu Quốc hội, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh

58. Trương Hồng Trang, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu

59. Ngụy Thị Tuyến, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

60. Phạm Thị Ánh Tuyết, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng

61. Nông Thị Tuyết, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cao Bằng

62. Phan Thị Thùy Vân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tây Ninh

63. Nguyễn Thị Vinh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh

64. Lê Đào An Xuân, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Yên

65. Lê Thị Hải Yến, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Thuận

66. Trần Thị Kiều Yến, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cà Mau

CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

1. Phạm Thị Vân Anh, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ

2. Nguyễn Thị Phương Châm , Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam; Trưởng khoa Văn hóa - Ngôn ngữ học, Học viện Khoa học XH

3. Phan Thị Hồng Hà, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp

4. Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng ban Thư ký biên tập kiêm Trưởng phòng Nội dung, Đài Truyền hình Việt Nam

5. Thang Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Phi chính phủ, Bộ Nội vụ

6. Nguyễn Minh Hằng, Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Trưởng ban Nữ công Bộ Ngoại giao

7. Phan Thị Thu Hiền, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính

8. Trần Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

9. Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

10. Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế

11. Lù Thị Lai, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Trưởng ban VSTBPN Ủy ban Dân tộc

12. Vũ Thị Phương Lan, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

13. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu Tư

14. Lê Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo

15. Lê Hoàng Oanh, Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Á - Châu Phi, Bộ Công thương

16. Lê Thị Thúy Sen, Vụ trưởng Vụ truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

17. Bùi Thị Thơ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

18. Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội

19. Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

20. Trần Thị Nhị Thủy, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông

21. Vũ Ngọc Thủy, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

22. Trần Thị Thanh Thủy, Phó Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, Trưởng ban Nữ công - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

23. Hà Thị Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

24. Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương

25. Lương Ngọc Trâm, Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao

26. Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương

27. Thái Thu Xương, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

CÁC HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI, TỔ CHỨC THÀNH VIÊN, PHỤ NỮ TIÊU BIỂU, DOANH NGHIỆP

- CÁC HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI

1. Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng ban Đối ngoại, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển cộng đồng, Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam

2. Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam

3. Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

4. Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Phó Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

5. Bùi Kim Tuyến, Trưởng ban Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

- CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN

1. Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam

2. Thái Hương, Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, Chủ tịch Hội đồng chiến lược tập đoàn TH

- PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

1. Đỗ Thị Hằng Nga, Trung tá, Phó trưởng phòng Hợp tác Quốc tế; Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng

2. Thanh Thị Kỷ, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận

3. Nguyễn Thị Ngoan, Lễ sanh, Phụ trách Văn phòng Phụ thống Lại viện đặc trách Nữ phái, Hội thánh Cao Đài tòa thánh Tây Ninh

4. Trần Thị Ngọc Nữ, Trưởng Văn phòng Luật sư Trí Việt, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư - Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh

5. Đặng Thị Minh Hạnh, Nhà thiết kế thời trang

6. Nguyễn Thị Oanh, Ủy viên BCH Giáo họ Như Sơn, giáo phận Phát Diệm, Trùm phó giáo họ Trị Sở, giáo xứ Như Sơn; Ủy viên Ban Thường vụ - Chi trưởng chi hội phụ nữ thôn Như Sơn xã Xuân Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

7. Mua Hồng Sinh, Phó ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang

8. Ni trưởng Thích Đàm Thành (Thế danh Nguyễn Thị Thành), Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

- DOANH NGHIỆP

1. Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam

2. Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BRG, Chủ tịch sáng lập, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank), Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam

3. Hà Thị Thu Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Kiểm toán và Tư vấn Deloitte Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam

4. Lâm Ánh Vy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP cảng Thị Nại, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định.

Nguồn Báo PNVN:: Tin khác