Tin nổi bật

Văn bản - Tài liệu

Mời góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
Nhập ngày: Thứ 6, Ngày 04 / 02 / 2022
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của phụ nữ cả nước, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hoạt động của tổ chức Hội và đánh dấu sự tham gia ngày càng tích cực, chủ động của các tầng lớp phụ nữ vào quá trình hội nhập và phát triển của đất nước.

       

Biểu trưng (logo) Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

        Đại hội có nhiệm vụ đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động Hội năm năm qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội dự kiến diễn ra vào tháng 3/2022. 

      Để báo cáo chính trị trình Đại hội đánh giá đúng kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua, cũng như xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới bám sát các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bảo đảm lợi ích của tổ chức hội, hội viên, phụ nữ gắn với lợi ích quốc gia, dân tộc; tập trung giải quyết những vấn đề mới, khó, được xã hội và phụ nữ quan tâm theo tinh thần Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 công bố Dự thảo Báo cáo chính trị để xin ý kiến đóng góp của hội viên, phụ nữ và nhân dân.

      Ý kiến đóng góp xin gửi về: Phòng Tổng hợp, Văn phòng TW Hội LHPN Việt Nam, 68 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội hoặc Email: phongtonghoptwhoi@gmail.com trước ngày 15/02/2022.
     
       Báo cáo chính trị gồm 2 phần: Phần thứ nhất: Đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Phần thứ hai: Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027.

        Để thuận lợi cho hội viên, phụ nữ và nhân dân tập trung đóng góp vào phương hướng hoạt động Hội trong thời gian tới, Ban Tổ chức đăng tóm tắt phần thứ nhất và đăng toàn văn phần thứ hai.

        Vui lòng bấm vào link đính kèm để xem Tóm tắt dự thảo báo cáo: Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII                                                                                           


:: Tin khác