Tin nổi bật

Văn bản - Tài liệu

Thông báo 03/TB-BTV, ngày 27/12/202 về việc phân công Lãnh đạo và cán bộ Hội LHPN tỉnh phụ trách, theo dõi hoạt động Hội tại các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộ
Nhập ngày: Thứ 4, Ngày 19 / 01 / 2022
Thông báo phân công Lãnh đạo và cán bộ Hội LHPN tỉnh phụ trách, theo dõi hoạt động Hội tại các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộ

 :: Tin khác