Tin nổi bật

Văn bản - Tài liệu

10 sự kiện/hoạt động nổi bật trong phong trào phụ nữ tỉnh Nam Định năm 2022
Nhập ngày: Thứ 6, Ngày 30 / 12 / 2022
Sự kiện/hoạt động nổi bật của các cấp Hội PN tỉnh Nam Định năm 2022

Năm 2022, với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Nam Định đã tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động nổi bật, lan tỏa xã hội sâu sắc. Dưới đây là 10 sự kiện/hoạt động tiêu biểu và cùng nhìn lại kết quả đạt được trong 1 năm qua của các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh.

 
 
 
 
 
Ban Tuyên giáo - Chính sách luật pháp


:: Tin khác