Tin nổi bật

Văn bản - Tài liệu

Bộ nhận diện do Trung ương Hội LHPN Việt Nam ban hành
Nhập ngày: Thứ 6, Ngày 22 / 01 / 2021
Nhằm chào mừng Đại hội Phụ nữ cấp cơ sở và Đại hội Phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến tới chào mừng Đại hội Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022- 2027; nhằm giúp Hội LHPN các cấp trong tỉnh có thêm nội dung để tuyên truyền, hưởng ứng các sự kiện liên quan đến hoạt động, phong trào và tạo sự đồng nhất về hình thức tuyên truyền của các cấp Hội trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh xin giới thiệu toàn bộ Bộ nhận diện mới do Ban Tuyên giáo Trung ương Hội LHPN Việt Nam cung cấp

 
Bộ nhận diện gồm có logo chuẩn, hình ảnh các các mẫu tham khảo sử dụng tại Hội nghị, họp mặt, sinh hoạt, bảng tên, baner, thư mời, mẫu quà tặng….
:: Tin khác