Tin nổi bật

Văn bản - Tài liệu

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
Nhập ngày: Thứ 5, Ngày 25 / 06 / 2020
Nằm trong việc triển khai (năm thứ hai) thực hiện thí điểm 'Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình', Tờ rơi đặt mục tiêu trọng tâm vào công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, các thành viên trong gia đình hiểu, thực hiện ứng xử văn hóa trong gia đình.

 :: Tin khác