Tin nổi bật

Văn bản - Tài liệu

Chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).
Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 17 / 05 / 2022
Cổng Thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh trân trọng gửi tới các cấp Hội bản Inforgraphic về thân thế và sự nghiệp cách mạng của Người.

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta và vì hòa bình, tiến bộ xã hội trên thế giới. Người đã trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là tấm gương sáng ngời cho lớp lớp thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta.


Ban Tuyên giáo - Chính sách Luật pháp 


:: Tin khác