Tin nổi bật

PTTĐ - Cuộc vận động

Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với phụ nữ năm 2023
Nhập ngày: Thứ 5, Ngày 02 / 11 / 2023
Hội nghị đối thoại Chủ tịch UBND tỉnh với phụ nữ năm 2023

         Chiều ngày 25/10/2023, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại Chủ tịch UBND tỉnh với phụ nữ năm 2023.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Phạm Đình Nghị- Chủ tịch UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Lao động- Thương binh& Xã hội, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và truyền thông, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Tham gia đối thoại với đ/c Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành gồm 120 đại biểu là các đ/c Ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh; Chủ tịch, PCT Hội LHPN các huyện, TP; Lãnh đạo Hội phụ nữ các đơn vị trực thuộc; Đại biểu đại diện phụ nữ cơ sở, đại diện Ban chủ nhiệm HTX do nữ quản lý; CLB nữ doanh nhân tỉnh.

Đ/c Lê Thị Thúy Nhài - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh trình bày báo cáo Đề dẫn tại hội nghị

Hội nghị đối thoại là dịp giúp cán bộ Hội từ tỉnh tới cơ sở nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đồng thời là dịp để cán bộ Hội, hội viên phụ nữ bày tỏ những tâm tư nguyện vọng, phản ánh, đề xuất, kiến nghị những vấn đề cần quan tâm đến lãnh đạo tỉnh. Qua đó, lãnh đạo tỉnh kịp thời chỉ đạo, giải đáp những thắc mắc và có những cơ chế, chính sách phù hợp. Tại hội nghị đã có 10 ý kiến đại diện cho phụ nữ các cấp trong tỉnh được đề xuất, kiến nghị trực tiếp với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh 4 nhóm vấn đề:  về công tác cán bộ nữ, cán bộ Hội; lao động, việc làm cho phụ nữ nông thôn; hỗ trợ phát triển kinh tế HTX; Nhóm vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật: Phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân, gia đình, quan hệ dân sự, bảo hiểm, chính sách an sinh xã hội; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, XD nông thôn mới của cán bộ, hội viên, phụ nữ; chuyển đổi số.

 

Đ/c Đặng Thị Lê - Chủ tịch Hội LHPN xã Trực Khang (huyện Trực Ninh) phát biểu tại hội ngh

Các câu hỏi đặt ra của đại diện Hội phụ nữ các cấp tại hội nghị đều được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu các Sở, ngành tham gia đối thoại trả lời cụ thể, thoả đáng. 

Đ/c Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Hội LHPN huyện Vụ Bản phát biểu tại hội nghị

Đ/c Cao Xuân Hùng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và khẳng định những đóng góp quan trọng của Hội LHPN các cấp trong tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ trong tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương trong tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh vai trò của các cấp hội được phát huy hiệu quả nhất trong các lĩnh vực như: xây dựng nông thôn mới, các vấn đề thực hiện chính sách pháp luật về quyền và nghĩa vụ của phụ nữ trên một số lĩnh vực, về công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế...Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đánh giá cao các ý kiến của đại diện cán bộ, hội viên phụ nữ; đồng thời giao cho các cơ quan chức năng nghiên cứu, xem xét cụ thể các vấn đề để giải quyết. Đặc biệt ưu tiên giải quyết đề xuất của Hội phụ nữ về vấn đề chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế tới năm 18 tuổi đối với  trẻ  mồ côi trên địa bàn tỉnh. Đối với tổ chức Hội các cấp trong tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và hội cấp trên; tăng cường tính chủ động và tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, triển khai các hoạt động, phong trào của hội gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống của cán bộ, hội viên và nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và có biện pháp giải quyết ngay từ cơ sở.

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị phát biểu kết luận tại hội nghị

Qua buổi đối thoại với chủ tịch UBND tỉnh, đại diện phụ nữ các cấp, các ngành của tỉnh thực sự phấn khởi, tin tưởng, đồng thuận với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và sự quản lý, điều hành của UBND tỉnh, công tác tham mưu, tổ chức thực hiện của các sở, ban, ngành.

Trần Sâm - Ban Tuyên giáo CSLP:: Tin khác