Tin nổi bật

Văn bản - Tài liệu

Đề cương tuyên truyền về kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 - 01/02/2022)
Nhập ngày: Chủ nhật, Ngày 30 / 01 / 2022
Nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 - 01/02/2022), Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành hướng dẫn tuyên truyền về tiểu sử, quá trình hoạt động, những cống hiến và đóng góp quan trọng của đồng chí Nguyễn Phong Sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Website Hội LHPN tỉnh Nam Định trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương

 :: Tin khác