Tin nổi bật

Văn bản - Tài liệu

Kế hoạch triển khai cuộc thi ảnh và câu chuyện 'Phụ nữ trước bão dông'
Nhập ngày: Thứ 6, Ngày 31 / 12 / 2021
Thực hiện công văn số 909/UBND-VP ngày 03/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao cho Hội LHPN tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phát động Cuộc thi ảnh và câu chuyện “Phụ nữ trước bão dông” do Tổng cục Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UNWomen) tổ chức;


             I. Mục đích, ý nghĩa

- Nhằm góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, truyền cảm hứng cho cộng đồng trong việc tìm gương người tốt việc tốt, hoạt động tích cực, đặc biệt thúc đẩy nâng cao vai trò của phụ nữ trong công tác phòng, chống giảm thiểu rủi ro thiên tai. 

- Hướng đến cộng đồng những người đã chứng kiến các câu chuyện truyền cảm hứng về Phụ nữ Nam Định trong phòng, chống thiên tai nhằm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng và trao quyền cho phụ nữ trong lĩnh vực quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

II. Đối tượng dự thi, quy chế cuộc thi, thời gian phát động cuộc thi

1. Đối tượng dự thi

- Cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân sinh sống, lao động, học tập trên địa bàn tỉnh Nam Định.

2. Quy chế cuộc thi

- Tác phẩm dự thi thể hiện rõ nội dung và thông điệp mà Ban tổ chức cuộc thi đưa ra (có Thể lệ gửi kèm theo) và gửi về inbox fanpage: Thiên tai Thế giới

(www.facebook.com/thientaithegioi)/Email: stic.vndma@wru.vn)

 Hashtag cuộc thi: #phunuvoithientai #UNWomen #EmPower

3. Thời gian phát động cuộc thi

- Thời gian phát động, nhận bài dự thi: Từ ngày 15/11 đến 30/12/2021.

- Thời gian bình chọn: Đến 20h00’ ngày 15/01/2022.

- Thời gian chấm giải: Từ ngày 16/01 đến 30/01/2022.

 

 

III. Tổ chức thực hiện

1.  Hội LHPN tỉnh

- Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh giao Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế kịp thời tham mưu triển khai cuộc thi tới Hội LHPN các huyện, thành phố để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trên địa bàn tỉnh gửi ảnh và câu chuyện thuyết minh kèm theo tham gia dự thi.

Phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền về Cuộc thi để các tổ chức, cá nhân, người dân trên địa bàn tỉnh tìm hiểu, hưởng ứng tham gia cuộc thi.

- Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh đăng tải thông tin và Thể lệ cuộc thi trên Fanpage của Hội LHPN tỉnh để tuyên truyền tới cán bộ, hội viên, phụ nữ, người dân trên địa bàn tỉnh biết, tham gia.

2. Hội LHPN các huyện, thành phố

-  Kịp thời triển khai cuộc thi tới các cơ sở Hội; tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nội dung và thể lệ cuộc thi nhằm thu hút sự quan tâm và hưởng ứng tham gia cuộc thi của cán bộ, hội viên, phụ nữ, người dân trên địa bàn.

- Phấn đấu các huyện, thành phố đều có bài dự thi (khắc họa hình ảnh những người phụ nữ trong thiên tai và câu chuyện truyền cảm hứng) gửi về Ban Tổ chức cuộc thi đảm bảo thời gian, nội dung Thể lệ cuộc thi.

         Nhận được công văn này, đề nghị Ban Thường vụ Hội LHPN các huyện, thành phố kịp thời triển khai thực hiện để có nhiều bài dự thi chất lượng tham gia cuộc thi, kết thúc thời gian phát động cuộc thi đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả bài tham gia dự thi về Hội LHPN tỉnh (qua Ban Kinh tế) để kịp thời tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Mọi thông tin cần làm rõ, xin liên hệ đ/c Phạm Thị Bích Ngần- Phó trưởng Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế  (Hội LHPN tỉnh), điện thoại: 0943.855.137.
:: Tin khác