Tin nổi bật

Văn bản - Tài liệu

Ngày gia đình Việt Nam 28/6/2022 với chủ đề 'Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc'.
Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 28 / 06 / 2022
Với tầm quan trọng ấy, ngày 4-5-2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg lấy ngày 28-6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo của các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và cá nhân mỗi gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

          Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã được Đảng và Nhà nước quán triệt trong các nghị quyết, bộ luật liên quan, với các nội dung nâng cao vị trí, vai trò và chức năng của gia đình. Đặc biệt, từ khi Chính phủ lấy ngày 28-6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam, thì đây đã trở thành dịp để tôn vinh những giá trị của gia đình; nhắc nhở mỗi người hướng về cội nguồn, về người thân, cùng nhau nuôi dưỡng những tình cảm, giá trị văn hóa cao quý của gia đình.
Mỗi người có thể có một quan niệm khác nhau về gia đình bình an và hạnh phúc. Nhưng, để có được bình an, hạnh phúc chắc hẳn mỗi người đều phải tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nhân cách, trí tuệ để tự sinh ra “kháng thể” chống chọi lại những khó khăn, thách thức trong cuộc sống. Ông bà, cha mẹ cần mẫu mực, làm gương cho con trẻ học theo. Mỗi thành viên trong gia đình cần duy trì giao tiếp, quan tâm, chia sẻ và biết lắng nghe ý kiến của nhau. Đó chính là chìa khóa để mở những nút thắt cuộc sống; duy trì một gia đình hạnh phúc, bình an. Bởi giao tiếp, chia sẻ và quan tâm sẽ tạo nên sự kết nối bền chặt giữa các thành viên trong gia đình; giúp các thành viên giải bày được tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ với nhau niềm vui cũng như nỗi buồn. Từ đó, không chỉ hiểu nhau hơn mà còn có thể giúp nhau giải quyết được khó khăn, vướng mắc. Biết lắng nghe ý kiến của nhau sẽ khiến mỗi người thấy mình được tôn trọng, tạo nên sự bình đẳng trong gia đình.
Ảnh nguồn Thông tấn xã Việt Nam.
  


:: Tin khác