Tin nổi bật

Văn bản - Tài liệu

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2022
Nhập ngày: Chủ nhật, Ngày 20 / 02 / 2022
Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2022 với chủ đề "Bình đẳng hôm nay vì một ngày mai phát triển bền vững"

Chủ đề của ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2022 đã được Liên hợp quốc lựa chọn  là ‘bình đẳng hôm nay vì một ngày mai phát triển bền vững’. Chủ đề nhằm ghi nhận sự đóng góp của phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới, những người đang đi đầu trong công tác thích ứng, giảm thiểu và ứng phó với biến đổi khí hậu, nhằm xây dựng một tương lai bền vững hơn cho tất cả mọi người. 
:: Tin khác