Tin nổi bật

Văn bản - Tài liệu

Thu thập những mô hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả của phụ nữ Việt Nam
Nhập ngày: Thứ 5, Ngày 08 / 09 / 2022
Hội LHPN Việt Nam triển khai thu thập tư liệu, hình ảnh và kho tư liệu để phục vụ cho việc xây dựng cuốn tư liệu về 'Một số mô hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả của phụ nữ Việt Nam'.

        Hội LHPN Việt Nam triển khai thu thập tư liệu, hình ảnh và kho tư liệu để phục vụ cho việc xây dựng cuốn tư liệu về “Một số mô hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả của phụ nữ Việt Nam”.Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Đoàn Chủ tịch TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhằm ghi nhận những đóng góp quan trọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong phòng, chống dịch Covid-19 và tư liệu hóa những mô hình, cách làm sáng tạo của phụ nữ để tuyên truyền, phổ biến, tôn vinh, Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam triển khai xây dựng cuốn tư liệu về "Một số mô hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả của phụ nữ Việt Nam".

       Để quá trình thu thập tư liệu, hình ảnh và xây dựng kho tư liệu đảm bảo chất lượng, hiệu quả, Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam đề nghị Hội LIIPN các tỉnh/thành phố, các đơn vị gửi thông tin tối đa 03 mô hình, hoạt động nổi bật tiêu biểu về phòng, chống dịch Covid -19 về Ban Tuyên giáo, TƯ Hội LHPN Việt Nam trước ngày 30/9/2022.

     * Nội dung thông tin cần cung cấp: tối đa 1.500 chữ với mỗi hoạt động, mô hình. Thông tin bao gồm:

       - Đơn vị thực hiện

       - Giới thiệu tổng quát về mô hình, hoạt động: chú trọng các hoạt động nổi bật, có sức thu hút rộng rãi hội viên, cán bộ, nhân dân tham gia; Số người tham gia; Các hình thức hoạt động, mô hình đã thực hiện.

       - Kết quả đạt được: Những thành tích đã đạt được (số liệu cụ thể); Điểm mới, sáng tạo của mô hình, hoạt động; Phương hướng duy trì/chuyển đổi mô hình lâu dài.

       * Cung cấp hình ảnh:

       - Cung cấp tối thiểu 05 hình ảnh về mỗi mô hình, hoạt động tại địa phương.

       - Yêu cầu: Ảnh chụp đẹp, nét, chất lượng HD, ảnh ngang.

       Thông tin chi tiết xin liên hệ: Đ/c Phạm Bình Minh, chuyên viên Ban Tuyên giáo, TƯ Hội LHPN Việt Nam. Email: minhphamussh@gmail.com. ĐT: 0243.9720041; 0962374676.:: Tin khác