Tin nổi bật

Văn bản - Tài liệu

Phát động Cuộc thi viết với chủ đề 'Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ'
Nhập ngày: Thứ 5, Ngày 26 / 01 / 2023
Hội LHPN tỉnh Nam Định phát động cuộc thi viết với chủ đề "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ"

       Nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc hơn về giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những tình cảm của Bác Hồ đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nam Định và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nam Định đối với Bác Hồ. Hướng tới kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), Tỉnh ủy Nam Định tổ chức phát động Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Nam Định và Nam Định với Bác Hồ”.
Thời gian phát động và nhận bài dự thi từ tháng 12/2022 đến 25/3/2023. Tổng kết và trao giải Cuộc thi cấp tỉnh dự kiến vào dịp Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định (21/5/1963-21/5/2023).
Hội LHPN tỉnh Nam Định đề nghị các cấp Hội quan tâm phát động, triển khai, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng Cuộc thi.


:: Tin khác