Tin nổi bật

Văn bản - Tài liệu

Sự kiện 'Hội nghị tập huấn 'Hỗ trợ nâng cao năng lực lãnh đạo Nữ - Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi tư duy thời kinh tế số'
Nhập ngày: Thứ 6, Ngày 29 / 07 / 2022
Hội nghị được diễn ra vào sáng ngày 14/7/2022, tại Khách sạn Nam Cường, thành phố Nam Định

        
     
    Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định về chuyển đổi số Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 04/NQ-BCH của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVII về "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của hệ thống Hội" giai đoạn 2022-2026.

       Hội LHPN tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán DELOITTE Việt Nam  Mạng lưới lãnh đạo Nữ Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn "Hỗ trợ nâng cao năng lực lãnh đạo Nữ - Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi tư duy thời kinh tế số".
       Hội nghị được diễn ra vào sáng ngày 14/7/2022, tại Khách sạn Nam Cường, thành phố Nam Định.


:: Tin khác