Tin nổi bật

Văn bản - Tài liệu

Tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
Nhập ngày: Chủ nhật, Ngày 22 / 05 / 2022
Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra 1 phong trào thi đua, 1 cuộc vận động, 2 khâu đột phá; 8 chỉ tiêu chủ yếu, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp chung. Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã xây dựng "Tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII".


Với tinh thần "Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển", Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, diễn ra từ ngày 09-11/3/2022 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam trên khắp mọi miền của Tổ quốc, mở ra một chặng đường phát triển mới của công tác Hội và phong trào phụ nữ cả nước.

Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra phương hướng nhiệm vụ phong trào phụ nữ và công tác Hội nhiệm kỳ 2022-2027 với 01 phong trào thi đua, 01 cuộc vận động, 02 khâu đột phá; 08 chỉ tiêu chủ yếu, 03 nhiệm vụ trọng tâm và 04 nhóm giải pháp chung.

Để các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII sớm được hiện thực hóa vào cuộc sống, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII toàn quốc dành cho cán bộ Hội LHPN Việt Nam các cấp. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến và sử dụng phương pháp thuyết trình, hỏi đáp và thảo luận tập trung.

Ngay sau Hội nghị, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội đã tiếp thu ý kiến đại biểu, bổ sung tài liệu triển khai Nghị quyết, đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin của Hội để các cấp Hội, hội viên, phụ nữ cả nước nghiên cứu, học tập. Rất mong cán bộ, hội viên, phụ nữ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, nghiêm túc, bám sát các nội dung tài liệu để nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết tại địa phương, sớm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống.

Tải tài liệu tại đây: 

Tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII:: Tin khác