Tin nổi bật

Văn bản - Tài liệu

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Nhập ngày: Thứ 4, Ngày 06 / 07 / 2022
5 luật, 17 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp 3, Quốc hội khoá XV.

        Sau 19 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp. Quốc hội đã thông qua 5 dự án luật; 17 Nghị quyết; xem xét, cho ý kiến sáu dự án luật cùng nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội của đất nước.
 :: Tin khác