Lan tỏa sâu rộng Cuộc thi viết 'Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ' trong các cấp Hội và cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ trong tỉnh.

Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ” trong các cấp Hội và cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ trong tỉnh.

Hưởng ứng cuộc thi viết 'Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ'

Các cấp Hội phụ nữ thành phố Nam Định tích cực tham gia Cuộc thi "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”; Hướng tới Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và 60...

Các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ và khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Các cấp Hội phụ nữ thành phố sôi nổi tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ và khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Các hoạt động kỷ niệm 113 năm Ngày quốc tế Phụ nữ và 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Các cấp Hội PN huyện Xuân Trường tổ chức các hoạt động kỷ niệm 113 năm Ngày quốc tế Phụ nữ và 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày quốc tế phụ nữ 8/3

Các cấp Hội phụ nữ huyện Nghĩa Hưng sôi nổi với các hoạt động chào mừng Ngày quốc tế phụ nữ 8/3/2023

(PS 8.3.2023) Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tích cực, sáng tạo trong...
See video
See video
See video


Website liên kết

  • Các cấp Hội phụ nữ thành phố Nam Định tích cực tham gia Cuộc thi "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”; Hướng tới Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định (21/5/1963 - 21/5/2023)
    Các cấp Hội phụ nữ thành phố Nam Định tích cực tham gia Cuộc thi "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”; Hướng tới Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định (21/5/1963 - 21/5/2023)