Tin nổi bật

PTTĐ - Cuộc vận động

Các cấp Hội phụ nữ huyện Nam Trực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia.
Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 11 / 04 / 2023
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia tại huyện Nam Trực.

          Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, thực hiện Kế hoạch số 01/KHPH-CAH-ĐTNCS-HLHPN ngày 30/3/2023 của Công an huyện, Đoàn TNCS và Hội LHPN huyện, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện tập trung hướng dẫn Hội phụ nữ các xã, thị trấn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và tiện ích của ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử sâu rộng trong đội ngũ cán bộ Hội, hội viên phụ nữ và nhân dân; đồng thời đội ngũ cán bộ Hội đã trực tiếp hướng dẫn chi tiết, cụ thể đến từng cá nhân, từng hộ gia đình để hộ dân được tiếp cận thông tin một cách nhanh nhất, chính xác và dễ hiểu nhất để thực hiện việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn huyện. 

Các cấp Hội hướng dẫn người dân cài đặt kích hoạt tài khoản đình danh điện tử

Trong những ngày đầu phối hợp triển khai thực hiện, với quyết tâm cao, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa tổ chức Hội, Công an huyện và Đoàn TNCS huyện đã tạo sự lan tỏa, nhiều người dân đã đến trụ sở UBND các xã, thị trấn, Nhà văn hóa thôn, xóm,… để được hỗ trợ thực hiện việc đăng ký, hướng dẫn cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đến nay, tổng số tài khoản được kích hoạt trên địa bàn huyện là 13.862, trong đó số tài khoản định danh điện tử được kích hoạt mức 1 là 6.629, mức 2 là 7.233. 

Nhân dân tại địa phương tích cực kích hoạt định danh điện tử đảm bảo thời gian theo quy định

Theo kế hoạch đến ngày 20/6/2023, các cấp Hội phụ nữ trong toàn huyện sẽ tập trung với quyết tâm cao nhất, huy động sự vào cuộc tích cực của các cấp Hội tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra.

 Hội LHPN huyện Nam Trực

 

 

 

 

 :: Tin khác