Tin nổi bật

PTTĐ - Cuộc vận động

Hội LHPN huyện Ý Yên bầu Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN huyện khóa I, nhiệm kỳ (2021-2026 )
Nhập ngày: Thứ 2, Ngày 19 / 12 / 2022
Chiều ngày 12/12/2022 tại Hội trường khối đoàn thể huyện Ý Yên, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Ý Yên tổ chức hội nghị bầu Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN huyện khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.


Toàn cảnh hội nghị


           Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Thu Phương - Trưởng ban Tuyên Giáo - Chính sách Luật pháp Hội LHPN tỉnh, đồng chí Phạm Thị Huân -  Phó Trưởng phòng Tổ chức Huyện ủy, cùng các đồng chí Chuyên viên Hội LHPN tỉnh, UVBTV Hội LHPN huyện, ủy viên BCH Hội LHPN huyện khóa XXV nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch Hội LHPN 29/31 xã, thị trấn về dự đông đủ.

Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN huyện được thành lập theo Đề án số 01/ĐA-BTV, ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định về “Đề án Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN các cấp” và công văn số 401- CV/HU, ngày 31/10/2022 của Huyện ủy Ý Yên về việc “Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chuẩn bị tốt các điều kiện thành lập Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN huyện nhiệm kỳ 2021-2026”


Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN huyện ra mắt tại hội nghị


          Hội nghị đã bầu ra 5 đồng chí trong đó 01 đồng chí là Phó chủ tịch Hội LHPN huyện giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, 01 đồng chí là cán bộ chuyên trách Hội LHPN huyện giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và 03 đồng chí là Chủ tịch Hội LHPN các xã Yên Thắng, Yên Lợi, Yên Hồng giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Cù Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Hội LHPN huyện đã cam kết sẽ xây dựng tập thể Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN huyện đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động; Có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ vững vàng; có đủ năng lực đảm nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Hội.

Nguyễn Yên - Ban Xây dựng Tổ chức Hội:: Tin khác