Tin nổi bật

PTTĐ - Cuộc vận động

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2023 tại huyện Hải Hậu
Nhập ngày: Thứ 6, Ngày 07 / 07 / 2023
Hội LHPN huyện Hải Hậu tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2023; Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết ĐHĐB phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận 01-KL/HU ngày 14/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII

 

Toàn cảnh hội nghị

Chiều ngày 4/7, Hội LHPN huyện tổ chức sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2023; Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết ĐHĐB phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Đồng thời sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/HU ngày 14/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 -2025 và những năm tiếp theo”. Dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thúy Nhài - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh; Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đ/c Lưu Thị Nghiêm - TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ huyện.

Thực hiện chủ đề Đại hội đại biểu phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2021-2026 “Đoàn kết, tự chủ, phát triển”, trong nửa đầu nhiệm kỳ và trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban thường vụ Hội LHPN huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh và Thường trực Huyện ủy Hải Hậu. Đồng thời linh hoạt, sáng tạo, chủ động căn cứ tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề hàng năm, triển khai Phong trào thi đua “Xây dựng người Việt Nam thời đại mới”, các khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ.

Công tác vận động, thu hút hội viên được thực hiện theo phương châm “Đối tượng nào, mô hình đó”, “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”. Phát huy hiệu quả mô hình “Đồng hành xây dựng chi hội vững mạnh” theo phương châm 3 cùng “cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ làm theo”. Hiện nay toàn huyện có 59.371 hội viên, đạt tỷ lệ 88% so với phụ nữ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa phương. Hội LHPN huyện đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ Hội cho đội ngũ chủ tịch, phó chủ tịch hội và 390 chi hội trưởng phụ nữ; Hàng năm mời báo cáo viên nói chuyên đề với nội dung thiết thực nâng cao nhận thức cho hội viên. Tích cực ứng dụng công nghệ số trong hoạt động hội, thành lập nhóm phụ nữ trên không gian mạng tại xã Hải Vân.

Đ/c Trần Thị Ngoan - Chủ tịch Hội LHPN huyện triển khai các nội dung tại hội nghị

Tích cực hường ứng các chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Đến nay, Hội đang nhận đỡ đầu 39 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại 20 xã, thị trấn, mức hỗ trợ từ 300.000 đ – 800.000 đồng/người/tháng. Duy trì hoạt động Quỹ Vì phụ nữ nghèo, quỹ Học bổng Hoàng Ngân, trong nửa nhiệm kỳ qua hỗ trợ 723 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về vật tư, con giống; tặng 325 xuất học bổng bằng tiền và 22 xe đạp cho học sinh là con hội viên phụ nữ có thành tích học tập tốt.

Các cấp Hội LHPN huyện làm tốt vai trò của phụ nữ trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, thực hiện tốt nội dung theo Kết luận số 01-KL/HU ngày 14/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII. 100% chi hội đăng ký thực hiện mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch”. Duy trì nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác thải tại hộ với trên 26 nghìn hộ gia đình hội viên thực hiện hiệu quả mô hình nắp đậy hố rác hữu cơ. Duy trì hiệu quả 832 nhóm Phụ nữ tiết kiệm mua BHYT - Vì sức khỏe gia đình, tuyên truyền vận động người dân mua BHYT trung bình mỗi năm trên 28 nghìn thẻ.Đ/c Trần Thị Ngoan -  Chủ tịch Hội LHPN huyện tặng quà chia tay đồng chí Chủ tịch
Hội LHPN xã HẢi Lộc chuyển công tác

So với chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội ĐBPN tỉnh lần thứ XVII, đến nay Hội LHPN huyện đã đạt 7/8 chỉ tiêu, 1/8 chỉ tiêu cơ bản đạt. 

Đ/c Đỗ Văn Mạnh  - Phó Bí thư TT Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Lê Thị Thúy Nhài - Phó chủ tịch TT Hội LHPN tỉnh và đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Bí thư TT Huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các cấp Hội LHPN huyện đã đạt được. Đồng thời các đồng chí đã định hướng, gợi mở một số trọng tâm từ đây đến cuối nhiệm kỳ.

Hội LHPN huyện Hải Hậu:: Tin khác