Tin nổi bật

PTTĐ - Cuộc vận động

Ký kết giao ước thi đua khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2023
Nhập ngày: Thứ 2, Ngày 27 / 02 / 2023
Hội nghị ký kết giao ước thi đua khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2023

 

Đ/c Trần Thị Định - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc tại hội nghị

Ngày 23/2, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định - Khối trưởng Khối Thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2023 tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối năm 2023.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị

Đ/c Lê Thị Thúy Nhài - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh tiếp thu các ý kiến 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh- phụ trách Khối thi đua, các đồng chí Ban thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ cùng đại diện lãnh đạo của 6 đơn vị trong khối thi đua Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.

Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ký kết giao ước thi đua năm 2023

Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận và thống nhất thông qua quy định, tiêu chí, bảng chấm điểm, nội dung giao ước thi đua. Theo đó, trong năm 2023, các đơn vị phát động và triển khai sâu rộng, có hiệu quả các PTTĐ năm 2023 với chủ đề: “Đoàn kết, vượt khó - Chủ động thích ứng - Điều hành linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kip thời, hiệu quả” đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân; Triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025” gắn với đẩy mạnh PTTĐ “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025, Dân vận khéo; Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc;.... Đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu” giai đoạn 2021 - 2025; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Nam Định. Các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng các tổ chức Đảng, đoàn thể hoàn thành nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh; chăm lo đời sống, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, cơ quan văn hóa; Đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023./.

Đỗ Hoài

                                                   :: Tin khác