Tin nổi bật

PTTĐ - Cuộc vận động

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho phụ nữ
Nhập ngày: Thứ 6, Ngày 11 / 06 / 2021
Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với nội dung, hình thức đa dạng, thiết thực; từ đó giúp hội viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế các hành vi vi phạm.

 

Hội Phụ nữ huyện Nghĩa Hưng phối hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Lâm

tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng chống mua bán người trên hệ thống phát thanh.

Các cấp Hội đã phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành đến cán bộ, hội viên phụ nữ. Trong đó đã tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, chính sách về cải cách thủ tục hành chính, chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp…; chỉ đạo các cấp Hội tích cực nắm tình hình, thông tin, phát giác và tố giác hành vi bạo lực gia đình, giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; vận động hội viên tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội tại cơ sở… Hội Phụ nữ các cấp còn chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng triển khai lồng ghép hoạt động phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội với việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Dự án “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” và các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của Hội, trong đó chú trọng xây dựng các mô hình về giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho cán bộ, hội viên. Từ năm 2020 đến nay, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh phối hợp với ngành Tư pháp tổ chức 456 hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật, thu hút trên 6.000 cán bộ, hội viên tham gia. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương Hội và các ngành chức năng tổ chức 85 hội nghị tập huấn, truyền thông về: Nâng cao năng lực về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm; công tác dân số, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, phòng chống bệnh tật; an toàn vệ sinh thực phẩm; kỹ năng lãnh đạo, quản lý... tại các xã, thị trấn thuộc 10 huyện, thành phố, thu hút 16.500 cán bộ, hội viên phụ nữ tham dự… Trong đó, Hội Phụ nữ các huyện Vụ Bản, Trực Ninh, Xuân Trường và Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã mời báo cáo viên nói chuyện về các chuyên đề: bạo hành, lạm dụng tình dục trẻ em…; Hội Phụ nữ các huyện Vụ Bản, Giao Thủy phối hợp với Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Sở LĐ-TB và XH) mời giảng viên của Bộ Công an, Bộ LĐ-TB và XH tuyên truyền các nội dung phòng chống tệ nạn mại dâm; Hội Phụ nữ các huyện: Xuân Trường, Vụ Bản phối hợp với Phòng GD và ĐT huyện mời chuyên gia giáo dục về nói chuyện chuyên đề tại 15 trường học trên địa bàn…

Cùng với công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên phụ nữ, các cấp Hội Phụ nữ đã xây dựng mới hàng chục mô hình, địa chỉ tin cậy, câu lạc bộ (CLB), tổ, đội, nhóm phụ nữ với pháp luật như: CLB “Phụ nữ với pháp luật”, CLB “Gia đình không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông”, “Nhóm phụ nữ nòng cốt”, “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển”… thu hút đông đảo hội viên tham gia. Trong đó, các cấp Hội đang duy trì hiệu quả hoạt động của 188 CLB “Phụ nữ với  pháp luật” tại 10 huyện, thành phố.  Mỗi năm 2 lần, các CLB duy trì sinh hoạt định kỳ, thu hút 9.500 cán bộ, hội viên tham gia, trong đó có trên 600 người là nam giới; 102 CLB “Phòng, chống tệ nạn xã hội”, “Không có người thân nghiện ma túy và vi phạm pháp luật”; ở 19 xã, thị trấn ven biển đều thành lập CLB “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển”. Cũng từ năm 2020 đến nay, Hội Phụ nữ các huyện ven biển phối hợp với các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức 19 hội nghị tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế biên giới quốc gia, phòng chống buôn bán người; tuyên truyền phổ biến pháp luật về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho hội viên gắn với triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”góp phần xây dựng NTM; thu hút 3.800 lượt cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia. Các cấp Hội cũng phối hợp với các đơn vị Công an triển khai hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01 năm 2002 về  “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội”; đồng thời tăng cường hoạt động hỗ trợ, tư vấn pháp lý cho hội viên ở cơ sở. Bên cạnh đó, các cấp Hội chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; xây dựng “Tủ sách pháp luật”, khuyến khích hội viên tham gia đọc và vận dụng kiến thức từ sách, báo vào cuộc sống. Hiện các cấp Hội có 150 báo cáo viên tuyên truyền pháp luật. Từ năm 2020 đến nay, các cấp Hội đã tổ chức tư vấn pháp luật cho 710 lượt người trong đó có 682 hội viên phụ nữ; tiếp nhận 42 đơn thư các loại; chuyển các ngành chức năng giải quyết 46 đơn thư theo đúng quy định của pháp luật về các lĩnh vực: Bạo lực gia đình; buôn bán phụ nữ, xâm hại trẻ em, đất đai…

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền thiết thực, nhận thức về pháp luật của hội viên phụ nữ trong tỉnh ngày càng được nâng lên. Thời gian tới, các cấp hội LHPN trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng những hoạt động hiệu quả, thiết thực. Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đảm bảo về số lượng và chất lượng; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và nhất là đối với hội viên, phụ nữ vùng sâu, vùng xa để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động phù hợp nhằm thực hiện tốt những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước./.

Báo Nam Định:: Tin khác