Tin nổi bật

Văn bản - Tài liệu

Tình huống pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
Nhập ngày: Thứ 4, Ngày 11 / 05 / 2022
Cổng Thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh trân trọng gửi tới các cấp Hội Tình huống pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để tuyên truyền tới hội viên, phụ nữ và nhân dân do Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật biên soạn.

:: Tin khác