Tin nổi bật

Văn bản - Tài liệu

Khóa học tập huấn 'Kỹ năng lãnh đạo cho phụ nữ' sẽ được diễn ra từ ngày 20/9 - 22/9/2022.
Nhập ngày: Thứ 4, Ngày 21 / 09 / 2022
Khóa học tập huấn "Kỹ năng lãnh đạo cho phụ nữ" sẽ được diễn ra từ ngày 20/9 - 22/9/2022 tại tỉnh Nam Định

     
Để thúc đẩy phụ nữ tham gia lãnh đạo, giúp họ phát huy hết tiềm năng của mình, Trung tâm Đào tạo và Nâng cao năng lực cho Phụ nữ (Học viện Phụ nữ Việt Nam) và Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức khóa học "Kỹ năng Lãnh đạo cho Phụ nữ" tại tỉnh Nam Định trong thời gian 03 ngày từ ngày 20/9 - 22/9/2022.
Thông qua khóa đào tạo học viên tham gia có thể nhận thức rõ hơn về các cơ hội và thách thức đối với các nhà lãnh đạo nữ; Tầm nhìn và Sứ mệnh; Quản lý bản thân; Học và thực hành một số kỹ năng chính trong lãnh đạo: quản lý bản thân; quản lý thời gian, tạo động lực và ủy quyền nhạy cảm giới.
Ban Tuyên giáo - CSLP


:: Tin khác