Tin nổi bật

PTTĐ - Cuộc vận động

Hội nghị triển khai điểm các hoạt động vun đắp giá trị gia đình Việt Nam tại huyện Hải Hậu
Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 04 / 07 / 2023
Hội LHPN huyện Hải Hậu tổ chức hội nghị triển khai điểm các hoạt động vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, chuyên đề 4 giá trị gia đình Việt Nam “An toàn, trách nhiệm, thịnh vượng và bình đẳng”

 

Sáng ngày 13/6, tại Nhà văn hoá xã Hải Hưng, Hội LHPN huyện Hải Hậu tổ chức hội nghị triển khai điểm các hoạt động vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, chuyên đề 4 giá trị gia đình Việt Nam “An toàn, trách nhiệm, thịnh vượng và bình đẳng”. Đồng chí Trần Thị Ngoan - HUV - Chủ tịch Hội LHPN huyện, lãnh đạo các phòng ban của huyện, Thạc sỹ Nguyễn Thị Bích Hạnh - chuyên gia, giảng viên giáo dục sớm, nguyên Cán bộ Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nam Định về dự.

Toàn cảnh hội nghị

Nhằm thực hiện Chỉ thi 06-CT/TW của Ban Bí thư về công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Hội LHPN trong định hướng, gìn giữ, vun đắp và phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; Tuyên truyền, vận động gắn thực hiện 4 giá trị gia đình Việt Nam: An toàn, Trách nhiệm, Thịnh vượng và Bình đẳng và thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Hội LHPN huyện Hải Hậu đã phối hợp với Hội LHPN xã Hải Hưng tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động điểm Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam với các chỉ tiêu cụ thể: 100% cán bộ Hội, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp Hội được tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng về Vun đắp các giá trị gia đình Việt Nam; 100% cơ sở Hội và chi hội phụ nữ, đặc biệt là các đơn vị đạt NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tổ chức tuyên truyền, phổ biến để cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân hiểu rõ nội dung 4 giá trị vun đắp giá trị gia đình Việt Nam “An toàn, trách nhiệm, thịnh vượng và bình đẳng”; thành lập mới hoặc củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình về gia đình phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Hàng năm các cấp Hội tổ chức được ít nhất 1 hoạt động vun đắp giá trị gia đình để thúc đẩy, lan tỏa, giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam nhân dịp Ngày gia đình Việt Nam 28/6, lồng ghép trong các hoạt động của Hội dịp 8/3, 20/10. Hàng năm, mỗi cơ sở Hội giúp thêm 5 hộ gia đình đạt tiêu chí “5 có, 3 sạch”. Đến cuối nhiệm kỳ, các cấp Hội hỗ trợ ít nhất 80% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội. 

Tiểu phẩm "Tình thương" của Hội LHPN huyện Hải Hậu

Tại hội nghị, các đại biểu đã được xem tiểu phẩm “Tình thương” của Hội LHPN huyện, đại diện cho tỉnh Nam Định tham gia cuộc thi “Gia đình có sức khỏe – Không khói thuốc” do TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức và đã xuất sắc đạt giải Ba. Và được nghe Thạc sỹ Nguyễn Thị Bích Hạnh - chuyên gia, giảng viên giáo dục sớm - nguyên Cán bộ Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nam Định truyền đạt các nội dung Chuyên đề “Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” rất thiết thực, ý nghĩa.

Thạc sỹ Nguyễn Thị Bích Hạnh - Chuyên gia, Giảng viên giáo dục sớm 
Nguyên Cán bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh truyền đạt Chuyên đề tại hội nghị

Đ/c Trần Thị Ngoan - Chủ tịch Hội LHPN huyện phát biểu tại hội nghị

Qua đó giúp các gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ có kiến thức, kỹ năng tổ chức tốt và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Đồng thời để triển khai các hoạt động Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam gắn với mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” được đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, đóng góp quan trọng tham gia Chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu của huyện và của tỉnh./

Hội LHPN huyện Hải Hậu:: Tin khác