Tin nổi bật

PTTĐ - Cuộc vận động

Triển khai điểm các hoạt động Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam.
Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 13 / 06 / 2023
Hội LHPN huyện Ý Yên tổ chức Hội nghị triển khai điểm các hoạt động Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam

 
        Sáng ngày 6/6/2023 Hội LHPN tỉnh Nam Định, Hội LHPN huyện Ý Yên tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động điểm Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam: “An toàn, trách nhiệm, thịnh vượng, bình đẳng” tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025 tại xóm Tây xã Yên Phương huyện Ý Yên với 200 đại biểu tham dự.
 
 


Toàn cảnh hội nghị

        Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Minh Hà - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đồng chí Trần Thị Hằng - Phó trưởng ban Dân vận huyện ủy; đồng chí Phạm Thị Nguyệt Nga - Chủ tịch Hội LHPN huyện, các đồng chí Uỷ viên BTV, cán bộ chuyên trách Hội LHPN tỉnh, BTV Hội LHPN huyện, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã; Chủ tịch Hội LHPN 31 xã/ thị trấn của huyện Ý Yên. Các đồng chí Bí thư/Trưởng thôn, BCH, chi trưởng và hội viên nòng cốt của xã Yên Phương.

Hội nghị được nghe đồng chí Phạm Thị Thanh Hương Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Phương báo cáo kết quả công tác triển khai điểm các hoạt động Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam “An toàn, trách nhiệm, thịnh vượng, bình đẳng” tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025 của xóm Tây và Hội LHPN xã Yên Phương. Đồng thời đồng chí Nguyễn Thị Hồng Mận - UVBTV, Trưởng ban GĐXH-Kinh tế Hội LHPN tỉnh truyền đạt nội dung vun đắp giá trị gia đình Việt Nam “An toàn, trách nhiệm, thịnh vượng và bình đẳnggắn với mô hình“Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh.

Đ/c Vũ Xuân Tăng- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Phương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Minh Hà - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đồng chí Vũ Xuân Tăng- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Phương đã phát biểu ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Hội LHPN các cấp trong huyện về việc triển khai công tác gia đình. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến gia đình; xây dựng và phát triển gia đình, đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Các đồng chí lãnh đạo đề nghị trong thời gian tới các cấp hội tiếp tục tuyên truyền về hoạt động vun đắp giá trị gia đình Việt Nam  thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”“Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh.

 Phối kết hợp với các ban ngành, đơn vị, tuyên truyền trực tiếp và qua hệ thống trực tuyến, tạo sự đồng bộ hiệu quả, khoa học, kịp thời, đảm bảo đúng kế hoạch, nâng cao sức sáng tạo của tổ chức Hội và hội viên phụ nữ. Tổ chức, duy trì sinh hoạt các hoạt động đa dạng, kiểm tra giám sát các hoạt động vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, việc thực hiện đề án 938; 939; Chương trình mẹ đỡ đầu…Sơ tổng kết hoạt động vun đắp giá trị gia đình Việt Nam gắn với sơ tổng kết công tác Hội, biểu dương các điển hình tiên tiến trong thực hiện hoạt động vun đắp giá trị gia đình Việt Nam.

Triển khai các hoạt động điểm tại xóm Tây, xã Yên Phương

Thay mặt các cấp Hội phụ nữ huyện Ý Yên đồng chí Phạm Thị Nguyệt Nga - Chủ tịch Hội LHPN huyện tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí và  đồng thời phát động kế hoạch thực hiện các hoạt động vun đắp giá trị gia đình Việt Nam với các chỉ tiêu cùng các giải pháp cụ thể đối với Hội LHPN 31 xã/thị trấn của huyện Ý Yên. Đồng chí đề nghị các xã/thị trấn tiếp tục lựa chọn chi hội điểm để triển khai, tổ chức hội nghị các hoạt động Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025 hội trong quý II/2023.

       Nhằm góp phần quan trọng trong thực hiện Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Các cấp Hội phụ nữ huyện Ý Yên xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thiết thực, mang lại ý nghĩa hỗ trợ hội viên phụ nữ thực hiện tốt việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh ./.

Hội LHPN huyện Ý Yên


:: Tin khác