Tin nổi bật

PTTĐ - Cuộc vận động

Vụ Bản tuyên truyền về Nông thôn mới và tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2024
Nhập ngày: Thứ 6, Ngày 31 / 05 / 2024
Hội LHPN huyện Vụ Bản tổ chức hội nghị tuyên truyền về Nông thôn mới và tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2024

 

Trong 02 ngày 23+ 24/5/2024, Hội LHPN huyện Vụ Bản phối hợp với Hội LHPN tỉnh, Trung tâm chính trị huyện, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền kiến thức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; hướng dẫn quy trình sản phẩm OCOP và thực hiện an toàn thực phẩm cho phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trên địa bàn huyện; tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ Hội phụ nữ các cấp.

Toàn cảnh hội nghị

Về dự hội nghị có đồng chí Phạm Quốc Hưng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; đồng chí Bùi Xuân Triệu, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch MTTQ huyện; các đồng chí cán bộ Hội LHPN tỉnh, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thuỷ sản tỉnh; Hội LHPN huyện; các đồng chí Chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn; chi Hội trưởng, chi Hội phó chi Hội phụ nữ các thôn, xóm và các đại biểu là phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; nữ chủ hộ sản xuất kinh doanh khuyến khích đăng ký sản phẩm OCOP năm 2024.

Đồng chí Phạm Thị Thoa - Trạm trưởng Trạm Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh truyền đạt nội dung tuyên truyền

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Thị Thoa - Trạm trưởng Trạm Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Nam Định truyền đạt nội dung tuyên truyền về kiến thức về an toàn thực phẩm và kiến thức xây dựng sản phẩm OCOP nhằm giúp các chị em nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội các cấp và các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của tỉnh, của địa phương.

Đồng chí Ngô Thị Hoa - Trưởng Ban Xây dựng tổ chức Hội tập huấn nghiệp vụ công tác Hội

Về nghiệp vụ công tác Hội, Đ/c Ngô Thị Hoa, Ủy viên BTV, Trưởng ban Xây dựng tổ chức Hội, Hội LHPN tỉnh hướng dẫn nội dung kiểm tra, giám sát, khiếu nại, tố cáo, kỷ luật trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam và hướng dẫn ứng dụng phần mềm Quản lý cán bộ, hội viên.

Đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ ở cơ sở đã được nghe đồng chí lãnh đạo Trung tâm Chính trị huyện truyền đạt các nội dung chuyên đề: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Phụ nữ  đặc biệt là nội dung chuyên đề Đảng ta thật là vĩ đại.

Đồng chí lãnh đạo Trung tâm chính trị truyền đạt nội dung tuyên truyền

Thông qua đợt tập huấn giúp cán bộ Hội cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ công tác Hội và nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Hội; thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch”, vun đắp giá trị gia đình:“An toàn, trách nhiệm, thịnh vượng, bình đẳng”; tập huấn về Chương trình OCOP, ATTP tới cán bộ hội và phụ nữ khởi nghiệp, góp phần thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2021- 2025 và các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn huyện.

Hội LHPN huyện Vụ Bản:: Tin khác