Tin nổi bật

Hoạt động của hội

Hội LHPN thành phố Nam Định tham dự Hội nghị trực tuyến tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
Nhập ngày: Thứ 4, Ngày 04 / 05 / 2022
Trong 03 ngày 27 - 29/4/2022, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII tới điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và điểm cầu các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, với sự tham dự của 1.800 cán bộ hội cấp tỉnh, hơn 2.000 cán bộ hội cấp huyện, gần 5.000 cán bộ hội cơ sở và gần 48.000 các chị trong Ban chấp hành hội cơ sở và chi hội trưởng.

 

           Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Nam Định

           Tại điểm cầu thành phố Nam Định có: đồng chí Khương Thị Lan - Ủy viên BTV Hội LHPN tỉnh, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố; đồng chí Ngô Thị Nga – Giám đốc Quỹ TYM chi nhánh thành phố; đồng chí Bùi Thị Vân Khánh – Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố; cùng 253 các chị là ủy viên BCH Hội LHPN thành phố khóa XVII, cán bộ chuyên trách Hội LHPN thành phố, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các phường, xã, đơn vị trực thuộc và các chi trưởng phụ nữ các chi hội về dự đông đủ tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Nam Định.Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu thành phố Nam Định

           Trong 3 ngày tập huấn, các đại biểu được nghe nội dung 08 chuyên đề: “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế”; “Xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; “Hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ”; “Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội nhiệm kỳ 2022 - 2027”; “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả”; “Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động thực hiện bình đẳng giới”; “Công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam khóa XIII và phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; “Nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong quan hệ đối ngoại”.

           Cán bộ Hội phụ nữ các cấp thành phố Nam Định nhắn tin ủng hộ
chương trình
“Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

            Tại Hội nghị, hưởng ứng lời kêu gọi của Thường trực  Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Nam Định đã thực hiện nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương”.

            Qua hội nghị tập huấn, giúp cán bộ Hội phụ nữ các cấp nắm rõ hơn những nội dung cốt lõi, những điểm mới của văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Thống nhất về nhận thức, về phong trào thi đua, về cuộc vận động, về 02 khâu đột phá, 08 chỉ tiêu chủ yếu, 03 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Nhận diện đầy đủ những thời cơ, thuận lợi và nhiệm vụ của Hội. Từ đó liên hệ, vận dụng phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị nhằm xác định và thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ 2022 – 2027./.   

Hội LHPN thành phố Nam Định:: Tin khác