Tin nổi bật

Hoạt động của hội

Tổng kết hoạt động Qũy quay vòng năm 2023
Nhập ngày: Thứ 6, Ngày 12 / 01 / 2024
Ban quản lý quỹ quay vòng Hội LHPN tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 10/01/2024, Ban quản lý quỹ quay vòng tỉnh (BQLQQV) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Quỹ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thị Định - Tỉnh uỷ viên - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh - Trưởng Ban quản lý Quỹ quay vòng tỉnh; các đồng chí Thường trực, ủy viên Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh; cán bộ chuyên trách Hội LHPN tỉnh phụ trách các xã Quỹ quay vòng; các đồng chí lãnh đạo hội LHPN 6 huyện, Trưởng Ban quản lý QQV của 26 xã/ thị trấn thực hiện Quỹ. 

Đ/c Trần Thị Định - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh - Trưởng ban Quản lý QQV tỉnh phát biểu tại hội nghị 

Năm 2023, là một năm khó khăn đối với các hoạt động phát triển kinh tế, trong đó có các Ngân hàng và các Quỹ. Ngân hàng Nhà nước đã điều hành giảm lãi suất để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế thông qua việc liên tục điều chỉnh giảm 4 lần các mức lãi suất. Với sự nỗ lực, trách nhiệm của Ban quản lý QQV tỉnh và 26 xã/thị trấn, hoạt động của Quỹ năm 2023 đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, chất lượng quay vòng vốn khá tốt đạt 98% so với Kế hoạch giải ngân; thu hồi vốn gốc, lãi, tiết kiệm đạt 100%; tổ chức giải ngân cho 1.246 thành viên vay vốn tại 25 xã/thị trấn, với tổng số tiền là 12.460 triệu đồng, thành viên dư nợ 3.752 người, dư nợ vốn vay là 20.727 triệu đồng tại 265 nhóm. Xã có dư nợ cao nhất là xã Yên Khang là 1.314 triệu đồng/244 thành viên; 02 xã có dư nợ thấp nhất là xã Nam Mỹ và xã Giao Nhân là 288 triệu đồng/60 thành viên. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được BQL các cấp quan tâm chú trọng, thẩm định 100% hộ vay, các thành viên vay vốn đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, chất lượng công trình đảm bảo; kịp thời kiện toàn nhân sự khi có thay đổi thành viên trong Ban quản lý để Quỹ được duy trì liên tục (Ban quản lý xã Mỹ Hà từ tháng 5/2023 đến nay chưa kiện toàn Chủ tịch Hội LHPN xã - Trưởng Ban quản lý). Thông qua hoạt động của Quỹ trình độ quản lý nguồn vốn của BQL các xã, thị trấn được nâng lên rõ rệt, 15/26 đơn vị đã sử dụng máy vi tính để quản lý nguồn vốn đạt hiệu quả cao. 

Đ/c Nguyễn Thị Minh Hà - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh điều hành tham luận tại hội nghị

Thông qua hoạt động của Quỹ Ban quản lý các xã, thị trấn đã lồng ghép các hoạt động của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương vào sinh hoạt nhóm đã từng bước làm thay đổi nhận thức và trách nhiệm của hội viên, phụ nữ và cộng đồng; hoạt động của Quỹ có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại địa phương, được các tầng lớp phụ nữ và nhân dân đồng thuận hưởng ứng, tạo sức lan tỏa rộng khắp, góp phần quan trọng trong việc tham gia thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu của tỉnh giai đoạn 2021- 2025. 

Đ/c Lưu Thị Nhàn - Chủ tịch Hội LHPN huyện Nam Trực phát biểu tham luận tại hội nghị

Ban quản lý QQV tỉnh đã công bố và trao thưởng cho Hội LHPN 6 huyện, Ban quản lý quỹ quay vòng của 26 xã/thị trấn có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện hoạt động của Quỹ 

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao thưởng cho 06 huyện có thành tích xuất sắc trong hoạt động QQV năm 2023

Tại hội nghị tổng kết, đồng chí Trần Thị Định - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng ban quản lý QQV tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm qua, trao thưởng cho Hội LHPN 6 huyệnBan quản lý quỹ quay vòng của 26 xã/thị trấn đã có rất nhiều cố gắng triển khai thực hiện hoạt động của Quỹ năm 2023. Đồng chí Trưởng BQLQQV tỉnh nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 cần tập trung nhằm thúc đẩy hoạt động của Quỹ đạt hiệu quả: (1) Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cơ chế hoạt động Quỹ tới các tầng lớp phụ nữ và cộng đồng dân cư(2) Tập trung khảo sát nhu cầu vay vốn của các hộ gia đình, phấn đấu đạt số lượng thành viên theo kế hoạch BQL tỉnh đã phân bổ; (3) Tăng cường công tác kiểm tra giám sát định kỳ và đột xuất; thẩm định 100% hộ vay vốn theo quy định, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội các cấp và các thành viên trong BQL Quỹ, thẩm định 100% hộ vay vốn theo quy định đặc biệt là hộ vay vòng 2; (4) Tập trung rà soát, củng cố kiện toàn các nhóm TK- TD dưới 10 thành viên, phát triển hoặc ghép nhóm nâng số thành viên trong nhóm  để đảm bảo phụ cấp cho cán bộ Nhóm và hoạt động của nhóm; (5) Kịp thời báo cáo việc sáp nhập địa bàn các xã thực hiện Quỹ có kế hoạch hướng dẫn bàn giao nguồn vốn để hoạt động của Quỹ được thường xuyên liên tục; (6)Tổ chức hội nghị sơ/tổng kết hoạt động QQV, đánh giá chất lượng tín dụng, triển khai nhiệm vụ của Quỹ năm tới.

                                         Minh Hà – Ban GĐXH- KT Hội LHPN tỉnh Nam Định

 :: Tin khác