Tin nổi bật

Văn bản - Tài liệu

Triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam
Nhập ngày: Thứ 4, Ngày 31 / 08 / 2022
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai có Công văn số 729-CV/BTGTU về việc phối hợp triển khai Cuộc thi 'Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982', Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh Nam Định triển khai, tích cực tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng Cuộc thi này.

 


       Bằng hình thức trắc nghiệm online Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” (10/12/1982-10/12/2022) sẽ được tổ chức gồm 7 kỳ, định kỳ 2 tuần/kỳ, chính thức phát động vào lúc 9 giờ ngày 29/8/2022 và kết thúc vào lúc 16 giờ ngày 2/12/2022.

       Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh (từ bậc THCS trở lên), sinh viên, sĩ quan, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. Xem Thể lệ cuộc thi Tại đây

 Các đối tượng tham gia Cuộc thi truy cập qua đường dẫn: https://thongtintuyengiaogialai.vn.
:: Tin khác