Tin nổi bật

Hoạt động của hội

Phụ nữ Nam Định hân hoan hướng về ngày hội non sông
Nhập ngày: Thứ 4, Ngày 19 / 05 / 2021
Những ngày này, trên khắp cả nước nói chung, tỉnh Nam Định nói riêng không khí hân hoan chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Phụ nữ Nam Định tích cực, khẩn trương và náo nức tham gia các hoạt động, chào đón ‘Ngày hội non sông’ vào ngày 23/5 sắp tới.

 

Phụ nữ xã Hải Châu, huyện Hải Hậu theo dõi danh sách các ứng cử viên

     Bám sát sự chỉ đạo của Hội LHPN Việt Nam; Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, Hội LHPN tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội thực hiện tốt công tác giám sát, tuyên truyền bầu cử quốc Hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026 tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Qua các hội nghị hiệp thương tỷ lệ nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội là 71,43%; nữ ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh là 50,96%; nữ ứng cử viên đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện 44,54% và nữ ứng đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã là là 39,69%  là một trong những tỉnh có tỷ lệ nữ ứng cử cao trong cả nước. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có tài, có đức, xứng đáng đại diện cho nhân dân. Hướng về ‘Ngày hội non song’, Hội LHPN 10 huyện, thành phố, 226 cơ sở tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, hội viên phụ nữ trên các trang fanpage, nhóm zalo, Website của Hội. Tổ chức gần 2.000 cuộc truyền thông về công tác bầu cử lồng ghép tuyên truyền phòng chống dịch Covid 19; tổ chức 9 lớp tập huấn về kỹ năng xây dựng chương trình hành động và vận động bầu cử và tiếp xúc cử tri cho 2.456 cán bộ, hội viên phụ nữ là nữ ứng cử viên lần đầu để cán bộ, hội viên tham gia ứng cử hiểu rõ hoạt động vận động bầu cử của người ứng cử, các nguyên tắc, kỹ năng xây dựng và trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử; bên cạnh đó phát huy hiệu quả hơn 4.000 báo cáo viên, tuyên truyền, cán bộ Hội trong công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; giúp hội viên, phụ nữ nắm vững các quy định của pháp luật về bầu cử, nhất là quyền và nghĩa vụ của cử tri, đồng thời nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị, dư luận xã hội của hội viên phụ nữ về cuộc bầu cử, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp có biện pháp kịp thời giải quyết những yêu cầu chính đáng của phụ nữ. Nhiều cử tri nhất là cử tri nữ hy vọng và trông chờ những ứng viên được nhân dân tín nhiệm bầu vào Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiếp tục quan tâm đến các giải pháp hỗ trợ, đảm bảo cho phụ nữ có nhiều cơ hội lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, sở trường và giá trị nghề nghiệp. Quan tâm xây dựng các dự án, đề án, chương trình, các chính sách an sinh xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em; đến người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội, hướng tới mục tiêu ‘Không ai bị bỏ lại phía sau’.  

 

Những pano về bầu cử được tuyên truyền rộng khắp

Chỉ còn 05 ngày nữa là diễn ra cuộc bầu cử, trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp; với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, trong đó có Hội LHPN các cấp tỉnh Nam Định, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026  thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, bầu được những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Lê Thi - Hội LHPN tỉnh Nam Định:: Tin khác